1.Dom wielorodzinny w DG, 10 mieszkań, już zamieszkały.  Mój pierwszy projekt w formie elektronicznej.

2.Nowe doświadczenie - domek z bali, jeszcze przed zmianą normy cieplnej.

A tu trzy miliony kreseczek..wykonanych ręcznie! Żadne tam kopiuj i wklej!

3.Domek w Sosnowcu przed......Ten sam po nadbudowie, termomodernizacji i rewitalizacji.

Dużym wyzwaniem było tu wykonanie konstrukcji nadbudowy bez obciążania wiekowych, szkieletowych ścian istniejących. Od strony podwórka w lukarnie zmieściła się mała łazienka.

4. Po nadbudowie płaskiego parterowego domku